Rejestracja dla wszystkich

Każdy jeż hodowlany (jeż pigmejski, jeż domowy) może być zarejestrowany.
Oznaczenia literowe stosowane w świadectwach pochodzenia:
A = Brak zarejestrowanych rodziców , lub przynajmniej jedno z rodziców nie jest zarejestrowane.

B = rodzice są zarejestrowani i co najmniej jedno z dziadków nie jest zarejestrowane.

C = wszyscy rodzice i dziadkowie są zarejestrowani , ale co najmniej jedno z pradziadków nie jest.

D = wszyscy rodzice i pradziadkowie są zarejestrowani , ale co najmniej jedno z prapradziadków nie jest.

Brak liter = rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie są zarejestrowani.

Informujemy, że:

Administratorem danych jest POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79 REGON 364454992. NIP 6642134461 KRS 0000616649. POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Stowarzyszenie nasze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://zwierzomania.edu.pl/polityka-prywatnosci/

Zgłoszenie jeża jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić poniższy formularz

Format jpg
Np.: Partial Blaze, Snip, Raccoon Mask
Imię, pierwsza litera nazwiska, miasto
Imię, pierwsza litera nazwiska, miasto
Dopuszczalne formaty: jpg,pdf