Rejestracja dla wszystkichSPP – niezarejestrowany hodowca

LOVE – miłośnik/właściciel (odnosi się do jeży, które nie są rozmnażane)

Informujemy, że:

Administratorem danych jest POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79 REGON 364454992. NIP 6642134461 KRS 0000616649. POLSKI ZWIĄZEK NA RZECZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I DOMOWYCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Stowarzyszenie nasze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://zwierzomania.edu.pl/polityka-prywatnosci/

Zgłoszenie jeża jest bezpłatne.