Aktualizacje danych

Np. aktualizacja zdrowia jeża/aktualizacja hodowli/zmiana właściciela
Przykładowo jeż PRJH-…… zmienił właściciela. Dotychczasowy właściciel to…..nowy to …..